ارزش زمانی پول

ارزش زمانی پول چیست ؟

ارزش زمانی پول بر این مفهوم اصلی استوار است که ارزش دلاری مبالغی که در حال حاضر دریافت می­ شود، بیشتر از ارزش دلاری مبالغی است که در یک زمان آتی دریافت خواهد شد. چون وجوه نقدی که در حال حاضر دریافت می ­شود را می­ توان سرمایه گذاری کرده و از محل سرمایه گذاری انجام شده، نرخ بهره یا بازده­ ای را کسب کرد که موجب می­ شود ارزش مجموع سرمایه گذاری در کل بیشتر از مبالغ دلاری باشد که در آینده دریافت می­ شود.

بیشتر بخوانید : انواع نهادهای مالی

نرخ بهره یا بازده گویای این واقعیت است که افراد به طور کلی، یه جای اینکه تا زمان آتی منتظر بمانند، ترجیح می ­دهند در حال حاضر مصرف کنند. به همین دلیل برای جبران به تعویق انداختن مصرف خود (در قالب پس انداز)، نرخ بهره ­ای را مطالبه می­ کنند. این نرخ بهره به وسیله­ ی مصرف کنندگان وجوه مالی (که دوست دارند نیازهای مالی خود را در حال حاضر تامین کنند) پرداخت می ­شود.

مصرف کنندگان وجوه مالی به این دلیل حاضر به پرداخت نرخ بهره می­ شوند که می­دانند می­ توانند از وجوه استقراض شده به نحو کارایی استفاده کنند و حتی سودی که از راه سرمایه گذاری وجوه استقراض شده کسب می­ کنند، بیشتر از آن چیزی است که به عنوان نرخ بهره به پس انداز کنندگان (تامین کنندگان وجوه مالی) پرداخت می­ کنند.

نرخ بهره مرکب و ارزش زمانی پول

یکی از مفروضات اصلی مفهوم ارزش زمانی پول این است که هر بهره یا بازده­ای که در ازای سرمایه گذاری در هر برهه زمانی (مثل دو، سه، چهار، …سال) کسب می­ شود، بلافاصله دوباره سرمایه گذاری می­ شود و به بهره سرمایه گذاری شده نیز بهره تعلق می­ گیرد و این همان مفهوم نرخ بهره مرکب است. مفهوم نرخ بهره مرکب، نقطه­ ی مقابل بهره ساده است که در آن فرض می ­شود بازده­ ای بهره در دوره زمانی مورد نظر دوباره سرمایه گذاری نمی­شود.

بیشتر بخوانید : انواع ریسک مالی 

کاربرد ارزش زمانی پول در ارزشیابی ابزارهای مالی منتشر شده ­ای که توسط موسسات مالی نگهداری می ­شود، برای مدیران مالی حائز اهمیت است. مفهوم ارزش زمانی پول را می­ توان برای تعیین ارزش جریان­های نقدی حاصل از یک سرمایه گذاری در پایان افق سرمایه گذاری استفاده کرد.

مفهوم ارزش زمانی پول را همچنین می­ توان برای تعیین ارزش فعلی جریان­ های نقدی حاصل از یک سرمایه گذاری نیز استفاده کرد (یعنی تبدیل مبالغ اتی به معادل ارزش فعلی آن).

محاسبات ارزش زمانی پول 

به طور معمول در دنیای مالی برای ارزشیابی اوراق بهادار به دو شکل از محاسبات ارزش زمانی پول استفاده می ­شود: ارزش پرداخت یکجا و ارزش پرداخت ­های اقساطی.

پرداخت یکجا، پرداخت نقدی است که به صورت یکجا در ابتدا یا پایان افق سرمایه گذاری دریافت می­ شود (مانند دریافت 100 دلار به صورت یکجا در پایان سال پنجم).

در حالی که پرداخت­ های اقساطی شامل یک سری از جریان­ های نقدی مساوی است که در فواصل ثابت و در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می­ شوند (مانند دریافت سالانه 100 دلار در دوره سرمایه گذاری پنج ساله). پرداخت­ های اقساطی می تواند در فواصل زمانی ماهانه، چند ماهه، سالانه و یا هر فاصله زمانی ثابت در طول افق سرمایه گذاری باشد.

مقالات

نظرات بسته هستند