انواع شرکت ها به زبان ساده

انواع شرکت ها به زبان ساده و مسئولیت های هریک

انواع شرکت ها به زبان ساده : به طور کلی دو نوع کسب و کار داریم که عبارت اند از:

الف) کسب و کار تجاری

ب) کسب و کار غیر تجاری

شرکت کسب و کار تجاری

انواع شرکت ها به زبان ساده : کسب و کار تجاری شامل هفت نوع شرکت به قرار زیر هستند که راجع به هر یک به اختصار توضیح می دهیم:

1- شرکت سهامی: به طور کلی شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. این نوع شرکت یک شرکت بازرگانی محسوب می شود مگر اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. نکته مهم دیگر در مورد شرکت های سهامی این است که تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند:

  • نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
  • نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه ی آنها در هنگام تاسیس، منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
انواع شرکت ها به زبان ساده و مسئولیت های هر یک

انواع شرکت ها به زبان ساده و مسئولیت های هر یک

2- شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا جند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

3- شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای ادای تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند و هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.

4- شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چن نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد.

5- شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام با قیمت یکسان درآمده و مسئولیت آنها به میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن نیز کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

6- شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.

7- شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس بکار می برند. اگر در شرکت تعاونی تولید، یک عده از شرکا در خدمت دائمی شرکت نباشند و یا موضوع حرفه و شغل آنها خارج از موضوع عملیات شرکت باشد، لااقل دو سوم اعضای اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه ی آنها موضوع عملیات شرکت است.

بیشتر بخوانید : اهمیت نام و علامت تجاری

انواع شرکت ها به زبان ساده و مسئولیت های هر یک

انواع شرکت ها به زبان ساده و مسئولیت های هر یک

کسب و کار غیر تجاری

انواع شرکت هایی هستند که جهت انجام اموری که جنبه غیر تجاری دارند تشکیل می شوند از قبیل کارهای علمی، ادبی، امور خیریه، خدمات شهری، خدمات آموزشی و غیره. کسب و کار غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

  • موسساتی که هدف از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد که اصطلاحا آنها را موسسات غیر انتفاعی می نامند. کلیه فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی، تخصصی، علمی، احزاب و دستجات سیاسی، موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه جزو اینگونه موسسات می باشند.
  • موسساتی که هدف از تشکیل آنها دستیابی به منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا غیر باشد، که به آنها موسسات انتفاعی گویند و فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی، فنی، کلاس های زبان، موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری جزو موسسات تجاری انتفاعی هستند.

در این مقاله سعی کردیم انواع شرکت به زبان ساده را برای شما تشریح کنیم و معرفی کنیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید باشد.

مقالات

نظرات بسته هستند