دارایی ها و بدهی ها

انواع دارایی

دارایی ها که در سمت راست ترازنامه قرار می گیرند به دو بخش کلی تقسیم می شوند:

 • دارایی جاری
 • دارایی غیر جاری

دارایی جاری

به دارایی هایی گفته می شوند که یا وجه نقد باشند و یا به راحتی و در سریع ترین زمان قابل تبدیل به پول نقد باشند. مانند نقد و بانک، حساب ها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و کالا و… .

 • وجوه نقد به کلیه موجدی های نقدی اعم از سکه و اسکناس موجود در صندوق و بانک گویند. صندوق در شرکت وجود دارد اما برای بانک می بایست یک حساب بانکی در یکی از شعب بانک ها ایجاد شود.
 • سرمایه گذاری کوتاه مدت: مانند سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و اوراق مشارکت.
 • حساب دریافتنی: منظور از حساب دریافتنی این است که شرکت سودی از شرکت دیگر طلب دارد و یا شرکت فرضا کالایی به صورت امانی فروخته و منتظر دریافت وجه نقد است.
 • موجودی کالا: کالاهایی که شرکت به قصد خرید و فروش تهیه می کند.
 • سفارش ها و پیش پرداخت ها.

دارایی غیر جاری

 • سرمایه گذاری بلند مدت: به عنوان مثال شرکت در شرکتی خارج از بورس یا در طرح تولیدی سرمایه گذاری کرده که 5 سال آینده به بهره برداری می رسد.
 • دارایی های ثابت: مانند زمین و تاسیسات شرکت که شرکت در آن در حال فعالیت است و یا از آنها استفاده می کند که در این صورت در کوتاه مدت قابل فروش نیستند و به راحتی به وجه نقد تبدیل می شوند.
 • دارایی های نامشهود: دارایی هایی که قابل دیدن نمی باشند، اما برای موسسه سود مالی دارند مانند حق اختراع و اکتشاف و حق سر قفلی.
 • سایر دارایی ها: در صورتی که دارایی هایی داشته باشیم که در سرفصل های بالا طبقه بندی نشوند در سرفصل سایر دارایی ها قرار می گیرند.

بدهی ها

بدهی ها در سمت چپ ترازنامه قرار می گیرند و به دو بخش کلی تقسیم می شوند:

 • بدهی های جاری (کوتاه مدت): آن دسته از بدهی ها هستند که انتظار داریم نهایتا ظرف یک سال پرداخت شوند مانند حسابهای پرداختنی، اسناد پرداختنی، پیش دریافت ها، وام های کوتاه مدت پرداختنی، سپرده و ودیعه های کوتاه مدت پرداختی و … .
 • بدهی های غیر جاری (بلند مدت): آن دسته از بدهی ها هستند که باز پرداخت آنها از یک سال بیشتر است مانند حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت، پیش دریافت های بلند مدت، وام یا تسهیلات بلند مدت و … .

کلام آخر

سرمایه گذاران و تحلیلگران برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت مورد نظر، باید صورت های مالی شرکت را بررسی کنند تا از وضعیت بنیادی آن آگاه شوند. بنابراین، توجه به میزان دارایی ها و بدهی های شرکت از جمله حائز اهمیت ترین مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

مقالات

نظرات بسته هستند