مقالات

کارایی بازار

کارایی بازار قیمت جاری بازار سهام از دیدگاه نظری برابر است با ارزش فعلی سودهای تقسیمی مورد انتظار آتی (یا ... ادامه مطلب

نظام فدرال رزرو

نظام فدرال رزرو نظام فدرال رزرو مشتمل بر 12 بانک فدرال رزرو (مرکزی) مستق در شهرهای اصلی ایالات متحده آمریکا ... ادامه مطلب