مقالات

کارایی بازار

کارایی بازار

کارایی بازار کارایی بازار : قیمت جاری بازار سهام از دیدگاه نظری برابر است با ارزش فعلی سودهای تقسیمی مورد ... ادامه مطلب